RODO – informacja o ochronie danych osobowych w stosunku do użytkowników Sklepu internetowego: electro.opole.pl

Informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest firma AUTO TIM Janeczko sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Oleska 152 45-239
 2. Dane osobowe użytkownika portalu będą gromadzone i  przetwarzane w celu rejestracji Klienta w Sklepie oraz późniejszej jego obsługi .Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest rejestracja Klienta w systemie(art.6 ust. 1lit.a RODO). Złożenie zamówienia jest odbierane jako akceptacja warunków przetwarzania danych przez Administratora oraz załączonego na stronie regulaminu. W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)
 3. Dane Konsumenta mogą zostać udostępniane podmiotom trzecim w celu sfinalizowania płatności lub w celu zlecenia firmie kurierskiej przewozu zakupionego Towaru.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 2.
 5. Dane będą przetwarzane  do momentu wycofania przez Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych, usunięcia konta lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług lub do momentu wycofania przez Konsumenta zgody na przechowywanie danych osobowych, usunięcia konta lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 8. Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.
 9. Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
 10. Ponadto Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane, które mogą być , przetwarzane i gromadzone  przez Administratora:
 12. a) Adres IP
 13. b) Adres zamieszkania
 14. c) Typ przeglądarki
 15. d) Rozdzielczość ekranu
 16. e) Przybliżona lokalizacja
 17. f) Otwierane podstrony serwisu
 18. g) Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 19. h) Rodzaj systemu operacyjnego
 20. i) Adres poprzedniej podstrony
 21. j) Adres strony odsyłającej
 22. k) Język przeglądarki
 23. l) Prędkość łącza internetowego
 24. m) Dostawca usług internetowych

Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:

 • Ø płeć, wiek ,zainteresowania

Dane zbierane podczas rejestracji:

 • Ø nazwa użytkownika,
 • Ø imię i nazwisko,
 • Ø adres e-mail;
 • Ø numer telefonu,

Inne dane podane przez klienta np.:

 • Ø Numer NIP
 • Ø Numer KRS
 • Ø Numer REGON