Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

,, electro.opole.pl”

 

 1. Definicje

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji określający zasady
korzystania ze Sklepu przez Klientów,

Serwis – serwis internetowych
„electro.opole.pl”, działających pod adresem https://electro.opole.pl/

Sprzedawca – firma „AUTO TIM JANECZKO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z adresem siedziby: ul. OLESKA 152/ 45-239
OPOLE OPOLSKIE, NIP: 7542778946, KRS: 0000219818, który prowadząc działalność
zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż Towarów za pomocą swojej strony
internetowej.

Formularz zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za
pomocą której klient może dokonać zakupu dodanego do koszyka towaru oraz
określić niektóre warunki Umowy Sprzedaży np. sposób dostawy wraz ze sposobem
płatności.

Koszyk– element Sklepu, w którym widoczną są wybrane przez
Kupującego Towary oraz w którym istnieje możliwość modyfikacji danych
zamówienia m.in. ilości Produktów.

Towar – rzecz ruchoma, stanowiąca przedmiot umowy pomiędzy
Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa formularz zamówienia.

Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający usługę lub
treść cyfrową lub połączony w taki sposób, że brak usługi lub treści cyfrowej
uniemożliwiałby jego prawidłowe funkcjonowanie.

Produkt – każdy towar lub usługa.

Klient– osoba fizyczna (w tym konsument), która ukończyła co
najmniej 13 lat ( pod warunkiem uzyskania zgody od przedstawiciela ustawowego),
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług Sklepu.

Środowisko cyfrowe – sprzęt, oprogramowanie, połączenie internetowe lub
sieciowe , wykorzystywane

Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy
stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy
kontaktowych dostępnych na stronie www.

Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy,
oprogramowanie i połączenia sieciowe używane przez Konsumenta w celu uzyskania
dostępu do treści cyfrowych

 1. Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy elektro.opole.pl działający pod adresem: https://electro.opole.pl/, prowadzonym przez AUTO TIM Janeczko Sp. z o.o., z siedzibą w/przy ul.
Oleskiej 152, 45-239 Opole działający pod numerem NIP: 7542778946

2.Niniejszy Regulamin Sklepu
Internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym:
elektro.opole.pl. W głównej mierze: tryb zawierania umów sprzedaży na odległość
za pośrednictwem Sklepu, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia
od umowy zakupu przez Kupującego.

 1. W zakresie
  Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest regulaminem, o
  którym mowa w art.9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
  lipca 2002r. ( tj. Dz.U. z 2020r. poz. 344, ze zm.).

4.Regulamin
skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy klienci są zobowiązani
zapoznać się z Regulaminem, przez dokonaniem zakupu.

5.Każdy Klient
zobowiązany jest przestrzegać postanowienia zawarte w Regulaminie. Sprzedaż
odbywa się na podstawie wersji regulaminu obowiązującej w dniu zakupu.

6.Każdy klient
ma możliwość zapoznać się z Regulaminem, który umieszczony jest na stronie
sklepu. Regulamin można pobrać i/lub wydrukować.

5.Wszystkie
informację zawarte na stronie internetowej Sklepu: https://electro.opole.pl/, odnoszące się do produktów wraz z cenami, nie stanowią oferty w
rozumienie art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( tj. Dz.U. z
2023 r. poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.
1610, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna i
dostawy wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

3.Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.Warunkiem
korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego
akceptacja. Założenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją treści
regulaminu.

2.Podana w
zamówienia cena stanowi całkowitą wartość towaru, jaką klient zobowiązuję się
zapłacić, zawierająca odpowiedni podatek ( cena sprzedaży brutto). Koszt
dostawy nie jest wliczony w koszt Towaru, ponieważ zależy od wybranego przez
klienta w trakcie składania zamówienia sposobu dostawy.

3.Jeżeli
Klient zobowiązany będzie zapłacić inną cenę, opisaną w punkcie poprzednim,
Sprzedawca niezwłocznie poinformuję Konsumenta o tym fakcie i wyjaśni przyczynę
różnicy ceny. Sprzedawca obciąży Klienta dodatkowymi kosztami tylko po
uzyskaniu wyraźnej jego zgody.

4.Sprzedawca
zastrzega sobie prawo zmiany cen, znajdujących się w Sklepie, wprowadzania
nowych Produktów do sprzedaży, organizowania lub odwoływania akcji promocyjnych
oraz wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.W przypadku
wprowadzenia promocji w Sklepie, Sprzedawca poinformuję Klientów o najniższej
cenie Produktu z ostatnich 30 dni przez wprowadzeniem promocji. Jeśli produkt
jest w sprzedaży krócej, cena przed promocją to najniższa cena obowiązująca od
wprowadzenia produktu do Sklepu. Informację te będą przedstawiane obok ceny
promocyjnej produktu.

6.Na stronie
sklepu mogą wystąpić płatne reklamy i oferty sponsorowane. Informację te będą
przedstawiane w bezpośrednim odniesieniu do wyniku wyszukiwania, w sposób
widoczny i czytelny, który będzie się wyróżniał z całego interfejsu.

7.Zamówienia
od klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego
za pośrednictwem strony https://electro.opole.pl/.

8.Zamówienie
produktu realizuję się poprzez wybranie Towaru, który, klient się interesuję,
kliknięcie przycisku ,,DODAJ DO KOSZYKA”, następnie po wejściu w zakładkę
,,KOSZYK” znajdującej się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia
(uzupełnienie danych oraz wybranie formy dostawy i płatności), a następnie kliknięcie
potwierdzenia zamówienia.

9.Po złożeniu
zamówienia klient otrzyma potwierdzenie na podany w Formularzu Zamówienia adres
mailowy.

10.Po
otrzymaniu przez Klienta , potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się
proces realizacji przyjętego Zamówienia przez Sprzedającego, przy czym:

 1. a) w przypadku
  złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze – realizacja Zamówienia
  rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po  jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
 2. b) w przypadku
  złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – proces realizacji
  Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu przez Sprzedającego wpłaty za
  złożone zamówienia, na koncie bankowym Sklepu.
 3. c) w przypadku
  złożenia zamówienia z inną dostępną formą płatności – proces realizacji
  Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego wpłaty za złożone
  zamówienie.

11.Zamówienia
złożone w Sklepie realizowane są w godzinach pracy Sklepu ( w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Zamówienia złożone po godzinie 18, w
święta lub dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia
roboczego.

12.Klient
otrzyma wiadomość e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest
równoznaczne z przyjęciem oferty przez Sprzedającego. Umowa sprzedaży zostaje
zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wyżej wymienionego potwierdzenia.

13.Do każdego
zamówienia wystawiany jest paragon VAT lub na życzenia Klienta wystawiona i
wysłana zostanie faktura VAT (art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług, tj. Dz.U. z 2023r. poz.1570, ze zm.).

14.Dostępnymi
środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

 1. a) e-mail: salon@autotim.com.pl , rowery@autotim.com.pl
 2. b) telefon: 722 009 719, +48 77 400 88 55, +48 77 400 88 43
 3. c) Adres
  korespondencyjny – Oleska 152, 45-239 Opole,
 4. d) Adres
  w celu realizacji odstąpienia od umowy – Oleska 152, 45-239 Opole,

 

 

 

 

 4 . Dostawa i koszty transportu

1.Realizacja
wysyłki zamówienia odbywa się pośrednictwem:


 • Paczkomatu,

 • Kuriera,

 • Odbiór
  osobisty,

2.Zamówienia
składane w Sklepie realizowane są wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane
w soboty, niedziele i święta będą realizowane najbliższego dni roboczego.

3.Czas
oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle 3 dni, lecz może on ulec zmianie w
zależności od adresu dostawy. Na czas oczekiwania składa się czas kompletowania
Towarów do wysyłki oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24h w
przypadku Polski.

4.Sprzedawca
nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

5.Podczas
odbioru przesyłki dostarczonej przez firmę zewnętrzną, Klient powinien w
obecności kuriera dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan
opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem
protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez
Klienta i kuriera.

6.Istnieje
możliwość osobistego odbioru zamówionego produktu w sklepie stacjonarnym , pod
adresem: Oleska 152, 45-239 Opole.

 1. Realizacja płatności

1.W ramach
funkcjonowania Sklepu dostępne są następujące sposoby płatności:

 1. a) za
  pobraniem – przy odbiorze przesyłki,

b)
przelewem,

 1. c) gotówką,
  kartą – przy odbiorze osobistym,
 2. d) Przelewy
  24,

2.Szczegółowe
zasady i warunki dokonywania płatności pośrednictwem banków lub innych serwisów
określają właściwe regulaminy odpowiednich banków i serwisów.

3.Klient,
który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty
za złożone zamówienie, w terminie do 5 dni roboczych, od daty złożenia
zamówienia. W przypadku nie uiszczenia opłaty oferta Sprzedawcy nie jest
wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności należy
podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu
płatności za uprzednia zgodą Sprzedającego.

 

 

 1. Reklamacja

1.Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności Produktu z Umową. Do umów
zobowiązujących przeniesienie Towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów
sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące Towarem, nie stosuję się
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1946r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023r.
poz. 1610, ze zm.) dotyczących rękojmi za wady.

2.Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Produktu, których to brak
istnieje w chwili jego dostarczenia i jest ujawniony w ciągu 2 lat od tej
chwili, chyba, że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez
Sprzedawcę, jego pośredników prawnych lub osoby, działające w ich imieniu, jest
dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się
przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia Produktu istniał w chwili jego
dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie
można pogodzić ze specyfikacją Produktu lub charakterem braku zgodności
Produktu z Umową.

3.Jeżeli
Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego wymiany lub naprawy.
Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany lub dokonać
wymiany, jeśli Klient żąda  naprawy.
Sprzedawca może wybrać w jaki sposób dokona przywrócenia Produktu do stanu
wskazanego na umowie  klientowi, jeśli
sposób naprawy wybrany przez klienta jest niemożliwy albo wymaga poniesienia
nadmiernych kosztów ze strony Sprzedającego. Jeśli wymiana i naprawa są
niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić
doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

4.Sprzedawca
dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której konsument
poinformował go o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla
klienta. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat
pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. W tym celu
Konsument udostępni Sprzedawcy produkt, podlegający naprawie lub wymianie.
Sprzedawca odbiera Produkt na swój koszt. Jeśli produkt został zamontowany
przez ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca demontuję
Produkt oraz demontuje go ponownie, po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca
wykonanie tych czynności na swój koszt.

5.Jeżeli
Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu
ceny lub odstąpieniu od Umowy gdy:

a)
Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;

b)
Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;

 1. c) brak
  zgodności Produktu z umową występuję nadal, mimo że Sprzedawca próbował
  doprowadzić Produkt do zgodności z umową,
 2. d) brak
  zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny
  albo odstąpienia od Umowy, bez uprzedniego żądania jego naprawy lub wymiany;
 3. e) z
  oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on
  Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności
  dla Konsumenta.

6.Obniżona
cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej
wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z
Umową. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne w skutek skorzystania z
prawa do obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od
daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

7.Konsument
nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest
nieistotny ( nie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie produktu i bezpieczne jego
użytkowanie). Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

8.W razie
odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego
koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania, przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakim posłużył się Konsument, chyba że
strony ustaliły inny sposób zwrotu nie obciążający żadnej ze stron.

9.Reklamację
dotyczące Produktów, mogą być zgłaszane:

 1. a) na
  piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy – Oleska 152, 45-239 Opole
 2. b) pocztą
  elektroniczną, na adres e-mail: salon@autotim.com.pl

10.Reklamacja
powinna zawierać:

 1. a) dane
  osoby składającej reklamację: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres
  e-mail i numer telefonu kontaktowego;
 2. b) wskazanie
  przyczyny reklamacji oraz treść żądania;
 3. c) numer
  zamówienia, widniejący w otrzymanym potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 4. d) oryginał
  lub kopia dowodu zakupu (paragon lub faktura). Może ułatwić i przyspieszyć
  proces reklamacji.

11.Powyższe
przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedającego gwarancji na
zakupione Produkty, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

12.Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji, gdy wina powstała w
skutek niezgodnego z instrukcją użytkowania Towaru przez Konsumenta lub
rażącego niedbalstwa.

13.Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

 1. Prawo odstąpienia

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od
Umowy dotyczącej Produktów, zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny,
składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od dnia
wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta).Termin ten uważa
się za zachowany jeśli Konsument wyślę oświadczenie przez upływem wskazanego
wyżej terminu.

2.Konsument może odstąpić od Umowy, składając
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
do niniejszego Regulaminu.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na
adres: salon@autotim.com.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedawcy: Oleska 152,45-239 Opole.

4.Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni
od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot
płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia
przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

5.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu
Towaru.

6.Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy :
Oleska 152, 45-239 Opole,

7.Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności , w tym koszty dostarczenia Towaru, przy czym zwrot
płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru przez Sprzedającego lub
dowodu jego odesłania przez Konsumenta.

8.Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru
inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca
nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.

9.Sprzedawca dokona zwrotu środków przy użyciu takiego
samego sposobu jaki wybrał Konsument.

10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza uwzględniony w instrukcji obsługi.

11.Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar
  nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący do
  zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar,
  ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 3. c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar
  dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie
  można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. d) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które
  po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone
  z innym Towarem,
 5. e) o świadczeniu usług, za które Konsument jest
  zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku, w którym Konsument wyraźnie zażądał
  od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa
  została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgoda Konsumenta.

12.Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi
oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

8.Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1.W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie
przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać
m.in. z:

a)Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo
Wojewódzki Inspektora Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się na stronie
GOV -ważne adresy.

b)Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu
konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
polubownym.

c)Bezpłatnej porady miejskiego lub powiatowego
rzecznika konsumentów.

 1. d) Internetowej platformy ODR.

2.Niniejszy rozdział nie znajduje zastosowania w
przypadku Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

9.Postanowienia końcowe

1.Regulamin
określna zasady zawierania i wykonania Umowy sprzedaży Produktów, znajdujących
się na stronie Sklepu.

2.Umowa
sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą.

3.Regulamin
dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie
internetowej.

4.Aby móc
skorzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest na posiadanie urządzeń pozwalających
na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej
wyświetlanie stron www. jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego
przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5.Zakazuje
się wszystkim osobom, w tym Klientom,
zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6.W sprawach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

7.Regulamin
nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem,
które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W
przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia,
pierwszeństwo mają przepisy prawa.

8.Postanowienia
Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta, niż postanowienia ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumentów (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) są
ważne, a w ich miejsce stosuję się przepisu ustawy.

9.W razie
gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się
nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części
pozostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub
bezskuteczne postanowienia innymi, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

 Załącznik:

-formularz
odstąpienia od zawartej Umowy, –https://electro.opole.pl/wp-content/uploads/2024/04/Formularz-odstapienia-od-zawartej-Umowy.pdf

Firma z tradycjami

 • ul. Oleska 152 45-239 Opole
 • Telefon: (077) 400 88 88
 • Email: salon@autotim.com.pl
Koszyk
Zalogować się

Nie masz jeszcze konta?

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę ​​witrynę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
OK
Zacznij pisać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.
Sklep
Ulubione
0 items Koszyk
Moje konto